1.1.2009

Sus sentään

SusiSusi katsoo ikkunasta kahden jouluporsaan tanssia karhun tuvan ulkopuolella syvässä hangessa. Porsaat ovat kuin unesta ja laulavat sekaisin kahta laulua. "Karhu nukkuu" ja "Who is Afraid of Big Bad Wolf?" Molempien laulujen läpi kuuluu yksi yksittäinen idea: On helppoa olla rohkea silloin kun ei ole mitään pelättävää. On helppoa uhota kun tietää karhun nukkuvan ja suden olevan vasta ihan pieni.

Pieni suden poikanen tietää kasvavansa suureksi. Se on jo hieman suurempi kuin kesällä. Vuoden päästä se on jo ihan susi. Sutuus kuohuu vahvana pienen suden poikasen sisällä.

Susi katsoo uudelleen ikkunasta. Porsaat on paistettu kullanruskeiksi ja niiden yllä leijuu muheva tuoksupilvi. Toisella on suussaan punainen jouluomena, toisella vihreä. Pienemmän porsaan haitari on unohtunut aitan portaille. Se painuu hiljalleen kasaan, jolloin kuuluu matala viheltävä ääni. Punaisen vaatteen häivähdys katoaa taustan lumisateeseen.

Pieni suden poikanen nostaa päätään tuvan lattialla. Se katselee ympärilleen ja huomaa että on vielä yö. Pieni susi painaa päänsä takaisin tassujensa väliin ja sulkee silmänsä.

Alkuperäinen

Oh My Wolf

WolfLittle wolf looks through the window. It sees two Christmas pigs dancing in the deep snow just outside the bear's house. The pigs are like dreams singing two songs at the same time: "The Sleeping Bear" and "Who is Afraid of Big Bad Wolf?" Both songs are chanting a common stanza: It is easy to be brave when there is nothing to fear. It is easy to brag when you know that the bear is sleeping and the wolf is still very young and little.

Little wolf knows that someday it will become big wolf. In fact, it is already a little bigger than last summer. After a year it will become very wolf. Little wolf feels how its inner true wolf is growing.

Little wolf glances again through the window. All of a sudden the pigs have been fried thoroughly and they now have nice amber colors. An imposing cloud of aroma is hanging over the air. One pig has a red Christmas apple in its mouth while the other pig has a green apple. The smaller pig had left its accordion on the step of the granary. The accordion is slowly compressing itself with a low whistling fainting sound. A flickering red cloth can be seen disappearing in the snowfall on the background.

Little wolf raises its head. It looks around and realizes that the night is still wandering around. Little wolf lowers its head between its paws and closes its eyes again.

O Aking Lobo

LoboSi Lobong Liit ay nakamasid sa bintana. Nakita niya ang dalawang Pamaskong Baboy na nagsisipagsayaw sa malalim na niyebe sa labas lamang ng bahay ni Oso. Ang mga Baboy ay parang mga panaginip habang umaawit ng dalawang kanta na magkasabay: "Ang Natutulog na Oso" at "Sino ang Natatakot sa Malaking Masamang Lobo?" Ang dalawang awitin ay kapwa bumibigkas ng magkatulad na saknong: Napakadaling maging matapang kung wala namang dapat katakutan. Napakadaling magyabang kung nalalaman mong si Oso ay natutulog samantalang si Lobo ay napakabata at napakaliit pa lamang.

Alam ni Lobong Liit na balang araw, siya'y magiging isang Malaking Lobo. Katunayan, higit na siyang malaki kaysa noong nakaraang tag-init! Makalipas pa lamang ng isang taon, siya'y magiging isang ganap na lobo. Nadarama ni Lobong Liit na humihinog na sa kanyang panloob ang isang tunay na lobo.

Muling nagmasid si Lobong Liit sa bintana. Pagkaraka, ang mga Baboy ay ganap ng naiprito at sila'y may kaakit-akit na mga kulay-kayumanggi at dilaw. Ang nananaig na samyo ay umaali-aligid sa himpapawid. Ang isang Baboy ay may pulang Pamaskong mansanas sa kanyang bibig samantalang ang isa namang Baboy ay may berdeng mansanas. Naiwan ng mas maliit na Baboy ang kanyang "accordion" sa may baitang ng kamalig. Ang "accordion" ay marahang pumipikpik kasabay ng mababang sipol na dahan-dahang humihina. Isang kumukuti-kutitap na pulang tela ay makikitang naglalaho sa bumubuhos na niyebe sa likuran.

Luminga-linga si Lobong Liit. Tumigin siya sa kapaligiran at napagtanto niya na ang palibut-libot ay nababalot pa rin ng gabi. Inihiga ni Lobong Liit ang kayang ulo sa pagitan ng kanyang mga paa at muling ipinikit ang kanyang mga mata.

Oh mein Wolf

Nämä ovat kaikki konekäännöksiä (saksannoksia) englanninkielisestä tekstistä. Niihin ei ole tehty muita muutoksia kuin palautettu joidenkin kääntäjien hukkaama kappalejako.

WorldLingoGoogleYahoo (& Systran)Babylon
OH- mein WolfOh mein WolfOh mein WolfOh mein Wolf

Kleiner Wolf schaut durch das Fenster. Es sieht zwei Weihnachtsschweine, in den tiefen Schnee zu tanzen, der außerhalb des Hauses des Bären gerecht ist. Die Schweine sind wie Träume zwei Liede gleichzeitig singend: „Der Schlafenbär“ und „, wer hat Angst vor grossem schlechtem Wolf?“ Beide Liede singen ein allgemeines stanza: Es ist einfach, tapfer zu sein, wenn es nichts gibt sich zu fürchten. Zu prahlen ist einfach, wenn Sie wissen, daß der Bär schläft und der Wolf noch und wenig sehr jung ist.

Little Wolf schaut durch das Fenster. Es sieht zwei Weihnachten Schweine Tanz in den tiefen Schnee direkt vor dem Haus tragen. Die Schweine sind wie Träume singt zwei Lieder in der gleichen Zeit: "The Sleeping Bear" und "Wer hat Angst vor Big Bad Wolf?" Beide Songs sind eine gemeinsame Singen Strophe: Es ist leicht zu mutig, wenn es nichts zu befürchten. Es ist leicht zu prahlen, wenn Sie wissen, dass der Bär schläft und der Wolf ist noch sehr jung und klein.

Kleiner Wolf schaut durch das Fenster. Er sieht zwei Weihnachtsschweine, in den tiefen Schnee gerade außerhalb des bear' zu tanzen; s-Haus. Die Schweine sind wie Träume zwei Liede gleichzeitig singend: " Das Schlafen Bear" und " Wer hat vor großem schlechtem Wolf Angst? " Beide Liede singen eine allgemeine Stanze: Es ist einfach, tapfer zu sein, wenn es nichts gibt sich zu fürchten. Zu prahlen ist einfach, wenn Sie wissen, dass der Bär schläft und der Wolf noch und wenig sehr jung ist.

wölfchen sieht durch das Fenster. Es sieht zwei Weihnachten Schweine dancing in den Tiefen Schnee nur außerhalb der Bär's House. Die Schweine sind wie Träume singen zwei Songs gleichzeitig: "Die sleeping Bear" und "Wer hat Angst vor der böse Wolf?" Beide Songs sind chanten eine gemeinsame Zeilengruppe: Es ist einfach zu Brave wenn es nichts zu befürchten. Es ist leicht zu BRAG Wenn Sie wissen, daß die tragen, ist Schlaf und der Wolf ist noch sehr jung und wenig.

Kleiner Wolf weiß, daß eines Tages es grosser Wolf wird. Tatsächlich ist es bereits ein wenig grösser als letzter Sommer. Nach einem Jahr wird es sehr Wolf. Kleiner Wolf glaubt, wie sein innerer zutreffender Wolf wächst.

Little Wolf weiß, dass irgendwann wird es große Wolf. In der Tat ist es schon ein wenig größer als im letzten Sommer. Nach einem Jahr wird es sehr Wolf. Little Wolf fühlt sich, wie seine innere wahre Wolf wächst.

Kleiner Wolf weiß, dass eines Tages es großer Wolf wird. Tatsächlich ist es bereits ein wenig größer als letzter Sommer. Nach einem Jahr wird es sehr Wolf. Kleiner Wolf glaubt, wie sein innerer zutreffender Wolf wächst.

wölfchen weiß, daß eines Tages wird es Grossen Wolf. In der Tat, es ist schon etwas größer als im letzten Sommer. Nach einem Jahr wird es sehr Wolf. wölfchen fühlt wie seine innere true Wolf wächst.

Kleiner Wolf blickt wieder durch das Fenster flüchtig. Die ganze plötzliches die Schweine sind gänzlich gebraten worden und sie haben jetzt nette bernsteinfarbige Farben. Eine imposing Wolke des Aromas hängt über der Luft. Ein Schwein hat einen roten Weihnachtsapfel in seiner öffnung, während das andere Schwein einen grünen Apfel hat. Das kleinere Schwein hatte sein Akkordeon auf dem Schritt des Getreidespeichers gelassen. Das Akkordeon drückt sich langsam mit einem pfeifenden in Ohnmacht fallenden Ton des Tiefs zusammen. Ein flackerndes rotes Tuch kann gesehenes Verschwinden in den Schneefällen auf dem Hintergrund sein.

Little Wolf Blicke wieder durch das Fenster. Plötzlich wurden die Schweine gebraten gründlich, und nun haben sie schöne gelbe Farbe. Eine Einführung von Aroma Wolke schwebt über der Luft. Ein Schwein ist ein rotes Weihnachten Apfel in den Mund, während die anderen Schweine mit grünem Apfel. Die kleineren Schwein hatte seine Akkordeon auf den Schritt der Kornkammer. Das Akkordeon ist langsam Komprimierung selbst mit einer geringen Pfeifen Ohnmacht Sound. Ein Flackern rote Tuch kann man verschwinden in der Schnee auf den Hintergrund.

Kleiner Wolf blickt wieder durch das Fenster flüchtig. Plötzlich sind die Schweine gänzlich gebraten worden und sie haben jetzt nette bernsteinfarbige Farben. Eine imponierende Wolke des Aromas hängt über der Luft. Ein Schwein hat einen roten Weihnachtsapfel in seinem Mund, während das andere Schwein einen grünen Apfel hat. Das kleinere Schwein hatte sein Akkordeon auf dem Schritt des Getreidespeichers gelassen. Das Akkordeon drückt sich langsam mit einem pfeifenden in Ohnmachten fallend Ton des Tiefs zusammen. Ein flackerndes rotes Tuch kann gesehenes Verschwinden in den Schneefällen auf dem Hintergrund sein.

wölfchen Blicke wieder durch das Fenster. plötzlich die Schweine wurden Fried gründlich und Sie haben jetzt Nizza Amber Farben. Eine imposante Cloud der Aroma schwebt über die Luft. Ein Schwein hat eine rote Weihnachten Apple in seinem Mund während die anderen Schwein hat eine grüne Apple. Die kleineren Schwein verlassen hatte seine Akkordeon auf dem Schritt des Getreidespeichers. das Akkordeon ist langsam komprimieren selbst mit einem niedrigen Pfeifen Ohnmacht Sound. Ein flackernde rotes Tuch kann man verschwinden in den Schneefall auf den Hintergrund.

Kleiner Wolf hebt seinen Kopf an. Es schaut herum und stellt fest, daß die Nacht noch herum wandering. Kleiner Wolf senkt seinen Kopf zwischen seine Tatzen und schließt seine Augen wieder.Little Wolf wirft den Kopf. Er schaut sich um und realisiert, dass die Nacht ist noch wandern herum. Little Wolf senkt den Kopf zwischen seine Pfoten und schließt die Augen wieder.Kleiner Wolf hebt seinen Kopf an. Er schaut herum und stellt fest, dass die Nacht noch herum wandert. Kleiner Wolf senkt seinen Kopf zwischen seine Tatzen und schließt seine Augen wieder.wölfchen hebt den Kopf. Es sieht herum und bewusst, dass die Nacht ist noch wandering around. wölfchen senkt den Kopf zwischen ihre Pfoten und verschließt die Augen wieder.

Aikamoisia eroja käännöksissä. Systran ja Yahoo ovat samassa sarakkeessa, koska ne kääntävät käytännössä samoin. Tässä ainoa ero oli lause "It sees two Christmas pigs dancing in the deep snow just outside the bear's house", jonka Yahoo käänsi "Er sieht zwei Weihnachtsschweine, in den tiefen Schnee gerade außerhalb des bear' zu tanzen; s-Haus" ja Systran "Er sieht zwei Weihnachtsschweine, in den tiefen Schnee gerade außerhalb des Hauses des Bären zu tanzen."

Saksannokset olisivat todennäköisesti parempia, jos englanninkielinen teksti olisi kieliopillisesti kelvollinen. Sanovat viisaammat nasevasti:

"garbage in, garbage out."

Kootut selitykset

Tuo englanninnos on jo kauan sitten saanut korjausehdotuksia, jotka kuitenkin olen harkiten jättänyt toteuttamatta, kuitenkaan mitään varsinaista syytä tietämättä. Ehkä olen jääräpää.

Konekääntäminen kehittyy, ja vaikka sen tuottaman tekstin laatu on toki vielä kaukana ihmisen tuottamasta, voi konekäännöstä käyttää varsin usein oman käännöksen pohjana, karkeana "sanakirjakäännöksenä". Parhaiten konekäännös tuntuu toimivan maailman valtakielien välillä.

Jos huvittaa, niin kokeilkaa itse Yahoon Babelinkalaa tai Googlen Kääntäjää. Myös WorldLingo, Systran ja Babylon toimivat. Pienellä vaivalla saa aikaan paljon uusia käännöksiä.