1.9.2008

Peli

Mies hellittää otteensa nappulasta tehtyään siirron elämänsä shakkilaudalla. Nappula rupeaa vajoamaan ruudussa olevaan suonsilmäkkeeseen. Se kiljuu kuin syötävä ja koittaa heittäytyä pois suosta. Mies ojentaa kättään siirtääkseen nappulaansa uudelleen ja huomaa, että shakkikello laskee aikaa vain hänen vastustajalleen. Pelinappula nyyhkyttää sydäntäsärkevästi.

Kuolema tekee oman siirtonsa. "Shakki kolmen siirron päästä. Muista, että jokainen valintasi on peruuttamaton."

Shakkikellosta virtaa aikaa miehelle. Nyt hänellä on tämä hetki. Hän näkee vastustajansa pelin ja sen kehittymismahdollisuudet. Hän tietää olevansa vastustajaansa kokemattomampi pelaaja ja todennäköisesti häviävänsä ennemmin tai myöhemmin. Siitä huolimatta hän siirtää jo lähes uponneen pelinappulansa pois suonsilmäkkeestä, mahdollisimman etäälle siitä.

Kuolema siirtää. "Shakki toisella, shakkimatti kolmannella. Sinulla on vielä aikaa."

Mies kuulee kellon hitaan raksutuksen. Peli on päättymässä vastustajan voittoon. Pelinappulat itkevät hiljaa. Mies kohottaa katseensa ja kohtaa vastustajansa tyhjän katseettomuuden. "Pelaatko minun virheilläni vai omalla osaamisellasi?"

Kuolema on vaiti.

Mies vaihtaa pelin sääntöjä ja muuttaa tilanteen. "Patti."

Kuolema nyökkää. Jättää pelin ja kääntyy pois. Pysähtyy vielä ja toteaa. "Hyvä siirto. Osaan sen nyt."

Alkuperäinen

The Game

The man releases his grip from the pawn after concluding the move on his life's checkerboard. The pawn immediately sinks in the bog hole on the square. The pawn screams fiercely while it tries to release itself from the bog. The man stretches his hand to move the pawn one more time, but realizes that the chess clock is now counting time only for his opponent. The pawn sobs heartbreakingly.

Death makes her move. "Check in three moves. Remember that your every choice is irreversible and cannot be undone."

The chess clock is ticking time for the man. Now he has this one moment. He sees his opponent's game and how it inevitably develops into a fatal end. He knows that he is a very inexperienced player compared to his opponent, and that sooner or later he will most probably lose the game. Nonetheless, he moves the almost sunken pawn as far away as possible from the bog hole.

Death moves. "Check in two moves, checkmate in three. You still have time."

The man hears the clock's slow ticking. The game is about to end with the victory of his opponent. The game pieces are crying silently. The man lifts his eyes and meets his opponent's empty gaze. "Are you playing making good use of my mistakes or of your own knowledge?"

Death keeps quiet.

The man changes the rules of the game and thus, alters the situation. "Stalemate."

Death nods. She leaves the game and turns away. Yet, she stops and says: "A good move. I know it now."

Ang Paligsahan

Pinakawalan ng lalaki ang mahigpit na pagkakahawak sa pawn matapos niyang galawin ang kanyang buhay sa damahan. Ang pawn ay madaling nalunod sa balaho ng parisukat. Ang pawn ay matinding humiyaw habang pinapakawalan niya ang sarili mula sa balaho. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay upang minsan pang ilipat ang pawn nguni't natanto niya na ang orasan ng ahedres ay bumibilang ng oras para lamang sa kanyang kalaban. Nakaka-wasak pusong humikbi ang pawn.

Gumawa ng sariling galaw si Babaeng Kamatayan. "Check sa tatlong galaw. Dapat mong tandaan na ang bawa't piliin mo ay di maaaring baligtarin o baguhin."

Tumitiktak ang orasan ng ahedres para sa lalaki. Ito na ang kanyang natatanging panahon. Minamasid niya ang paglalaro ng kanyang kalaban at kung papaanong matatapos ito sa nakasasawing wakas. Alam niyang tunay na wala siyang karanasan bilang manlalaro kung ihahambing sa kanyang kalaban, at marahil, sa malao't madali'y matatalo siya. Gayunpaman, inilayo niya ng husto ang halos nalulunod na pawn mula sa balaho.

Gumalaw si Babaeng Kamatayan. "Check sa dalawang galaw, checkmate sa tatlo. May oras ka pa."

Naririnig ng lalaki ang marahang tik-tak ng orasan. Malapit ng matapos ang paligsahan sa pagwawagi ang kanyang kalaban. Tahimik na nag-iiyakan ang mga pamato ng ahedres. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga mata at sinalubong ang walang damdaming titig ng kanyang kalaban. "Pinaglalaruan mo ba ang aking mga pagkakamali o ginagamit mo ang iyong sariling karunungan?"

Nanatiling tahimik si Babaeng Kamatayan.

Pinalitan ng lalaki ang mga alituntunin ng paligsahan at dahil dito, nabago ang situwasyon. "Stalemate."

Tumango si Babaeng Kamatayan. Iniwan niya ang paligsahan at lumayo. Nguni't, huminto siya't nagsabing: "Isang mahusay na galaw. Nauunawaan ko na ngayon."

Kootut selitykset

Käännösten tekeminen on opettavaista, varsinkin silloin kun niitä tehdään porukalla. Kun laitetaan erilaisia ajatuksia samaan sammioon ja sekoitetaan, syntyy aina uusia elämyksiä. Jotkut niistä pitää heittää pois, toiset taas luovat aivan uutta iloa.

Tässä tarinassa englannin kielen käyttäminen antoi mahdollisuuden tuoda tarinaan uusi elementti, jota ei ollut suomenkielisessä tarinassa. Englanninnoksessa kuolema on feminiini. Näin nainen ikään kuin myös päättää naisesta syntymisestä alkaneen elämän tarinan. Muutoin tarina on hyvin samanlainen kuin alkuperäinen tarina.

Tagalog on suomen kanssa samanlainen kieli siinä että persoonapronominit eivät kerro mitään sukupuolesta. Tästä syntyi taas uusi haaste, koska edellä kerrottua ideaa haluttiin kuljettaa tarinan mukana. Asia ratkaistiin kytkemällä nainen (babae) ja kuolema (kamatayan) yhdeksi kokonaisuudeksi. Saman olisi voinut toki tehdä myös suomenkielisessä versiossa, mutta "naiskuolema" ei kanna samaa ajatusta kuin asian ensi kertaa ilmaiseva englannin "her" lauseessa "Death makes her move." Mitenköhän ajatus kulkee tagalogin kielellä?

Tagalog on hyvin kuvaileva kautta rantoja kulkeva kieli, jonka lauseet ovat pitkiä ja ystävällisiä välttäen kaikenlaisen autoritäärisyyden ilmaisuja. Kuvailevuudesta kertoo esimerkiksi se, että lentokone on "sasakyang panghimpapawid", mikä voidaan suunnilleen kääntää "kulku- ja kuljetusväline ilmassa liikkumiseen".

Jutut karkaavat. Eihän minun pitänyt tagalogista kirjoittaa. Sitä paitsi "Wala akong alam na salita sa Tagalog."